Herroepingsvoorwaarden en formulier

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Retrowheels) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring via een e-mail aan info@retrowheels.nl. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Klanten mogen enkel het product bekijken, dan wel een velg proefmonteren op het voertuig om de speling op de remmen, ophanging en carrosseriedelen te controleren, maar geen band op de velg monteren. Velgen waarop banden zijn gemonteerd kunnen niet aan Retrowheels worden geretourneerd.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij reeds van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van kosten voor de retourzending) terugbetalen, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen. U zendt het product terug met behulp van een door ons geregeld vervoersbedrijf voor de retourverzending, met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door verstrekte instructies.

Retrowheels draagt niet de kosten voor het terugzenden van de goederen, deze zijn voor uw eigen rekening.

 

Modelformulier voor herroeping downloaden